Våra finansiärer

Boy konsthall drivs med hjälp av stöd från:

Boy konsthall har etablerat sig som en aktör med hög konstnärlig kvalitet i ett område som saknar kulturinstitutioner eller konsthallar. Med sin placering i ett köpcentrum i Bollebygd når man en publik som inte nödvändigtvis själva sökt sig till samtidskonsten. Boy konsthall har under de här åren fått medfinansiering från både kommun och kommunalförbund och upparbetat ett stort förtroende i konstvärlden. Ett initiativ som väsentligt ökat tillgången till samtidskonst av hög kvalitet för invånarna utanför storstaden.

Kulturnämnden, Västra Götalandsregionen 2020