Synvändor i Sjuhärad

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤

Åk på söndagsutflykt tillsammans med Art Center Sjuhärad! 

Vi gräver uppåt – hur har materialen från jorden format oss? Vi samtalar med leran, bearbetar linet, kramar ullen och spinner nät mellan dåtid och framtid.

Dagen börjar i Bollebygd och avslutas i Rydal. Som besökare tar du dig själv mellan platserna. Du väljer själv vilka programpunkter du tar del av, och är fri att utforska pågående utställningar i egen takt om så önskas. 

Vill du boka ett matpaket? Det är helt gratis och då ingår det kaffe, fika och lunch. Anmälan krävs! Bokningen till matpaket är nu stängd.

PROGRAM – SYNVÄNDOR I SJUHÄRAD

3 oktober, 10.00-16.00

→ Tegelbruksvägen 1, Bollebygd

10.00 

Fika finns serverat till de som beställt matpaket. 

10.15-10.45

Guidad visning av utställningen Manifesto for Clay (Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya). 

11.00-12.00

Taktil prova på-session med Julia Schuster. Se hur leran förändras i olika stadier, från lera till tegel.

→ Boy konsthall, Göteborgsvägen 21, Bollebygd

11.30-11.40

Introduktion till utställningen 80/20 or Familiar Ground (Lavinia Jannesson). 

→ Rydals museum, Boråsvägen 237, Rydal

12.30-13.30 

Lunch för de som beställt matpaket. Lunchen hämtas i receptionen. 

13.30

Samling utanför entrén till Rydals museum för gemensam vandring till Viskan där vi kommer ta del av ett ljudverk av konstnären Isak Eldh. 

14.00

Vandringen fortsätter sedan under ledning av Linnéa Larsson från Drömfabriken – Det andra väveriet. 

14.30 

Guidad visning av utställningen Justice, Freedom & Bread – Tales from the Global Textile Industry (Alke Schmidt), samt visning av film från Nycirkusfestivalen 2021.

15.00

Vi besöker Internationellt Vävcenter som ligger längst upp i huset. Där får vi träffa nuvarande residenskonstnär Vera Syversætre Johannessen som berättar om sitt arbete med kräppbindningar i lin. Vi får även möjlighet att kolla in utställningen Svart, vitt och en färg.


Lyssna på våra ljudguider!
Vi slår oss ner runt den virtuella elden för att guida er till vårt program. Var så god att slå dig ner och lyssna!

Synvändor i Sjuhärad – Rydals museum
Christina Shearer på Rydals museum berättar om bränder i textilfabriker och om utställningen med Alke Schmidt.

Synvändor i Sjuhärad – Internationellt Vävcenter Sjuhärad
Rolf Danielsson på Internationellt Vävcenter berättar om linets historia i Sjuhärad.

Synvändor i Sjuhärad – Nycirkusfestival Rydal
Louise Moesgaard Witthøft berättar om Nycirkusfestival Rydal och vi hör poeten Lina Ekdahls ord till Viskan.

Synvändor i Sjuhärad – Boy konsthall
Sara Östebro på Boy konsthall berättar om leran och dess symbolik, och om utställningarna Manifesto for Clay och 80/20 or Familiar Grounds.


Dagen görs av Art Center Sjuhärad, ett nätverk som verkar för ett levande kulturliv i Sjuhärad, där kunskap och resurser delas. Nätverket består av Boy konsthall, Drömfabriken – det andra väveriet, Internationellt Vävcenter Sjuhärad, Nycirkusfestival Rydal och Rydals museum. 

Programmet är en del av GIBCA Extended, ett publikt program som visar bredden i Västra Götalands samtidskonstscen. Genom samverkan synliggörs och stärks samtidskonstens infrastruktur i regionen.

—————————–

A Sunday with Art Center Sjuhärad!

We’re digging upwards – how have we been shaped by the materials from the earth? We talk to the clay, process the linen, hug the wool and spin nets between past and future.

The day starts in Bollebygd and ends in Rydal. As a visitor you arrange your own travel between the different locations.

Do you want to book a food package? It’s for free and includes coffee, “fika” and lunch. Booking is now closed.

PROGRAMME – SYNVÄNDOR I SJUHÄRAD

October 3rd, 10.00-16.00

→ Tegelbruksvägen 1, Bollebygd

10.00 

“Fika” for those who pre-booked the food package.

10.15-10.45

Guided tour of the exhibition Manifesto for Clay (Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya). 

11.00-12.00

A tactile try-out session with Julia Schuster.

Drop in and out during the hour.

→ Boy konsthall, Göteborgsvägen 21, Bollebygd

11.30-11.40

Introduction to the exhibition 80/20 or Familiar Ground (Lavinia Jannesson). 

→ Rydals museum, Boråsvägen 237, Rydal

12.30-13.30 

Lunch for those who ordered the food package. The lunch is collected in the reception. 

13.30

We meet outside the museum for a walk to Viskan where we enjoy a sound piece by the artist Isak Eldh. 

14.00

The walk continues, now guided by Linnéa Larsson from The Dreamfactory – The Other Weaving Mill. 

14.30 

Guided tour of the exhibition Justice, Freedom & Bread – Tales from the Global Textile Industry (Alke Schmidt), and a screening of film from Nycirkusfestivalen 2021.

15.00

We visit the International Weaving Center at the top floor of the museum. We meet the artist in residence, Vera Syversætre Johannessen, who will tell us about her work. We also have time to look at the exhibition Svart, vitt och en färg.


Listen to our sound guides!
We gather round the virtual fire to tell you more about our programme. Take a seat!

Synvändor i Sjuhärad – Rydals museum
Christina Shearer from Rydals museum talks about fires in textile factories and about the exhibition with artist Alke Schmidt.

Synvändor i Sjuhärad – Internationellt Vävcenter Sjuhärad
Rolf Danielsson from the International Weaving Center talks about the history of flax in western Sweden.

Synvändor i Sjuhärad – Nycirkusfestival Rydal
Louise Moesgaard Witthøft from Nycirkusfestival Rydal talks about the festival and its changing forms and we can hear the poet Lina Ekdahl’s poetry to Viskan.

Synvändor i Sjuhärad – Boy konsthall
Sara Östebro from Boy konsthall talks about the symbolism of clay and about the exhibitions Manifesto for Clay and 80/20 or Familiar Ground.


The day is hosted by Art Center Sjuhärad, a network that works for a vibrant cultural life in Sjuhärad, where knowledge and resources are shared. The network consists of Boy konsthall, Drömfabriken – the other weaving mill, International Weaving Center Sjuhärad, Nycirkusfestival Rydal and Rydals museum. 

The programme is part of GIBCA Extended.

Bild: Nadja Raunegger