Man Yau 29/5-10/7

Scroll down for English.


Dried flowers last forever
29/5 – 10/7

I Man Yaus arbeten blandas industriell precision med hantverkets materialkännedom. Hon har fått oss på fall flera gånger om, genom sina lekfulla arbeten som gömmer lager på lager av mening bakom sina indragande ytor. Idéer, drömmar och rädslor som far runt i samtidens obevekliga virrvarr fångas in i hennes nät. Här behandlas de med stor omsorg, genom krävande material och ett arbete som kostar tid och tålamod. 

De arbeten som visas i utställningen Dried flowers last forever har tagits fram speciellt för Boy konsthall. Här lockas vi in i boudoiren för att kanske få syn på fler sidor av våra inre fantasier. Vi påbörjade våra samtal med Yau 2019, samtal och möten som nu lett fram till det vi kan få ta del av på Boy. Det är en ära att nu få presentera Yaus första separatutställning i Sverige. 

–  Sara Östebro & Maja Östebro, curatorer på Boy konsthall


Några ord från konstnären:

“Bakom prydnaderna – pärlor och högklackat, blomblad och ornament – finns en fantasi om ett jag, ens egen kroppsliga identitet. I utställningen förenas organiska blomblad med kalla, icke levande material som glas och brons, med ett enda syfte – att tjäna och gestalta denna fantasi.

Drömmen om att manipulera och medvetet konstruera sin egen yta, att förhöja den med hjälp av utsmycknader, är inte detsamma som ren fåfänga eller konstgjordhet. Det är ett sätt att lyfta upp fantasin om ens identitet på en piedestal. 

När fantasin tar formen av ett objekt, fylls objektet med dubbel betydelse. Den upphöjs till mer än sin funktion. Och det är det jag letar efter, när jag ser mig själv bli betraktad av dig.”

– Man Yau

Läs mer:

Dried flowers last forever. Digital utställningskatalog.

Beyond glitz av Marcus Appelberg. En reflektion över utställningen.

”Något döljer sig under den sköna ytan”. Artikel i Annonsmarkan.Man Yau bor och arbetar i Helsingfors, Finland. Hon tog sin magisterexamen från Aalto University of Art and Design där hon specialiserat sig på keramik och glasdesign. För närvarande arbetar hon med sin andra magisterexamen vid Konstuniversitetet i Helsingfors. 

Yau har arbetat i flera länder och varit inbjuden till ett flertal residensvistelser de senaste åren, såsom Shigaraki Ceramic Cultural Park i Japan, Jingdezhen Ceramic Institute i Kina och Cite Internationale des Arts i Paris. Yau har nominerats till ”Årets unga talang” av Helsinki Design Awards, och hennes verk har presenterats på solo- och grupputställningar i bland annat Finland och USA.

manyau.fiVernissage: Lördag 29 maj, 12.00-14.00
Öppet 29/5-10/7: tors-fre 15-18, lördag 11-14
Stängt midsommarafton och midsommardagen.


ENG

Dried flowers last forever
29/5 – 10/7

OPENING SATURDAY MAY 29, 12.00-14.00

In Man Yau’s works, industrial precision is mixed with the material knowledge of contemporary crafts. We’ve been falling head over heels for her work several times over, through her playful pieces that hide numerous layers of meaning behind their alluring surfaces. Ideas, dreams and fears that wander around in the relentless confusion of today are caught in her web. Here they are treated with great care, through demanding materials and work that costs time and patience.

The works shown in the exhibition Dried flowers last forever have been made especially for Boy konsthall. Here we are lured into the boudoir to perhaps see more sides of our inner fantasies. We began our conversations with Yau in 2019, conversations and meetings that have now led to what we can experience at Boy. It is an honor to now present Yau’s first solo exhibition in Sweden. 

– Sara Östebro & Maja Östebro, curators at Boy konsthallA note from the artist:

“ Behind the adornments – pearls and the high heel, flower petals and ornaments – there is a fantasy of self, one’s own bodily identity. In the works of the exhibition, organic petals are united with cold, inanimate materials such as glass and bronze, with their sole purpose of existence to serve and perform this fantasy.

The dream of manipulating and consciously constructing one’s own surface, re-creating it with the help of ornaments does not amount to sheer vanity or artificiality. It doesn’t denigrate one’s own identity but rather raises the ideal of this fantasy on a pedestal. Once lifted on the pedestal, the function turns into fantasy. The fantasy takes the form of an object, and the glorification of the object can be as valid as the purpose of the object itself. And that glorification is what I’m seeking, as I’m watching myself being watched by you. “  –  Man Yau

Read more:

Dried flowers last forever. Digital catalogue.Man Yau lives and works in Helsinki, Finland. She graduated with a Master’s degree from Aalto University of Art and Design specialising in ceramics and glass design. Currently she is finalizing her second Master’s in sculpture at the The Academy of Fine Arts, University of the Arts in Helsinki. 

Yau has been working in several countries and residencies in the past few years, such as Shigaraki Ceramic Cultural Park in Japan, Jingdezhen Ceramic Institute in China and Cite Internationale des Arts in Paris. Yau has been nominated as “Young Talent of the Year ” by Helsinki Design Awards, and her works have been presented in solo and group shows in Finland and United States among others. Her works have been seen recently at Outo Olo gallery and at Exhibition Laboratory in Helsinki.

manyau.fiOPENING SATURDAY MAY 29, 12.00-14.00
We allow a maximun of 3 visitors at a time.

Open May 29 – July 10
Thursday – Friday 15.00-18.00
Saturday 11.00-14.00
Closed midsummers eve and midsummers day.


Foto: AnnaCarin Isaksson

Lämna ett svar