Mamdouh Elmchad

English below

Mamdouh Elmchad – Beyond the Black Stump
11 februari – 4 mars

VERNISSAGE 11 februari 12.00-14.00

Årets KulturUngdom-konstnär på Boy Konsthall är Mamdouh Elmchad. Mamdouh är född i Beirut, Libanon, men är nu baserad i Göteborg där han verkar som multimediakonstnär & DJ. Han är en av grundarna till Infra Artist Collective och Not Your Habibi. I sin konst undersöker han ofta teman som att överge, överlämna, kompromissa, lämna och återvända utifrån frågor om identitet, kön och religion. Genom objekt, fotografier, performance, installationer och video undersöker han olika perspektiv på konsten att släppa taget. På Boy Konsthall kommer han för första gången att presentera utställningen Beyond the Black Stump.

Beyond the Black Stump är ett pågående projekt, ständigt i rörelse och ständigt flödande. Det är en skildring av sökandet efter sin identitet på en plats en aldrig har varit på. Om förändring och de utmaningar som följer med den. Att resa utan möjlighet att vända tillbaka. Ett försök till att läka och hitta ett avslut.

Utställningen, som består av självporträtt, video, interaktiva installationer, målningar och arabisk poesi, tar delvis avstamp ur känslan av att bli bevakad och förföljd. Inför utställningen besöker Mamdouh Libanon för första gången på flera år. Han upplever det som att återvända till ”mitten av ingenstans”. Anledningen: ingen och ingenting av det Mamdouh har känt finns kvar.

Utställningen med Mamdouh Elmchad görs som ett samarbete mellan KulturUngdom och Boy konsthall, för att lyfta unga konstnärer verksamma i regionen. Utställningen görs med stöd av Västra Götalandsregionens kulturnämd, Kulturrådet och Sensus.

VERNISSAGE 11 februari 12.00-14.00

Öppettider 11 februari – 4 mars
Torsdag 15.00-18.00
Fredag 15.00-18.00
Lördag 11.00-14.00


Träffa Mamdouh här:


𝗠𝗮𝗺𝗱𝗼𝘂𝗵 𝗘𝗹𝗺𝗰𝗵𝗮𝗱 – 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗦𝘁𝘂𝗺𝗽
February 11 – March 4
OPENING: Saturday February 11, 12 -2 P

This year’s selected KulturUngdom-artist at Boy konsthall is Mamdouh Elmchad. Mamdouh is a Beirut-born, Gothenburg-based visual artist and DJ. He is a founding member of Infra Artist Collective – an underground creative space & Not Your Habibi – a SWANA queer art duo. Prompted by the phenomenon of surrender, current projects examine media-specific instances to erasure, compromise, and abandon; work that relies on object making, performance, installation, prints, photographs, and video as tools to consider the curious nature of letting go. Mamdouh tries to develop artworks that speak both to him and others about the ambivalence of the past and the present. His work can be very experimental consisting of many layers and stories mostly revolving around identity, sex, and religion.

Beyond the Black Stump is an ongoing project, continuously moving and ever-flowing. It is a depiction of finding your identity in a place you have never been to. About transition and the challenges that come with it. Departure without the possibility of return. Trying to heal and finding closure for the purpose of staying sane. The setting is one that the eye can no longer behold as it is impaired. Now it can only be observed through the lenses of Mamdouhs memories. Watching the photographs we not only see the ruins of what once was but also the unseen and much-felt dimension of Mamdouhs own sentiments as he revisits what remains of places that once were havens. Beyond the Black Stump is a multimedia exhibition, composed of self-portraits, video and interactive installations, paintings, and Arabic poetry. The process is a creation in part sprung from the sensation of being tracked. Mamdouh visits Lebanon, his home country where he grew up, for the first time in several years in order to create this show. His experience is that of returning to the middle of nowhere. The reason: no one and nothing of what Mamdouh has known remains.

The exhibition is produced as a collaboration between Boy konsthall and KulturUngdom, to promote young artist active in the Region Västra Götaland. The exhibition is made in support by the Region Västra Götaland, the Swedish Arts Council and Sensus.