Jesper Norda / Skimmer och Härvor

November
Jesper Norda / Skimmer och Härvor

Vi samarbetar med projektet Skimmer och härvor, ett projekt initierat och lett av Theo Ågren och Thomas Laurien. De arbetar de processbaserat och tvärdisciplinärt, och kombinerar konstnärliga metoder och förhållningssätt med posthumanistiska perspektiv. I projektet undersöker de hur konstnärligt arbete kan medverka till förändrade och hållbara relationer mellan människor och fler-än-människor. Utgångspunkten för projektet är vattendraget Viskan.

Under våren bjuds konstnären Jesper Norda, tillsammans med Theo och Thomas, in för att dela med sig av sitt work in progress-arbete. I november kommer sedan Jesper återkomma med en utställning i konsthallen.

Jesper Norda har sin bakgrund som musiker men ungefär halvvägs in i utbildningen till tonsättare växlade han över till bildkonsten. Allt sedan dess har han arbetat parallellt med musik och bildkonst, alltid lika konstnärligt konsekvent. I bildkonsten expanderar den konceptuella grunden i enkla rumsliga ingrepp av ljud, objekt, text eller ljus, ibland approprierande till andra konstnärliga uttryck, ibland kopplat till rent subjektiva erfarenheter.

”Jag arbetar ofta med ljud och i det här projektet närmar jag mig Viskan med funderingar kring lyssnandet, det passiva eller det aktiva och de olika spänningslägen som finns däremellan.”


Kika in Jespers hemsida
Jesper Norda: 1000 Sheets (500 white, 500 black): #21 the white sediment (Ur 1000 Titles (The Waves by Virginia Woolf))