GIBCA Extended 2021

~ 𝘦𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘸 ~

18 september – 5 november
torsdag – fredag 15.00-18.00
lördag 11.00-14.00

DIGITAL KATALOG / DIGITAL CATALOGUE
Texter av Boy konsthalls curatorer och kritikern Sara Arvidsson, tillsammans med fotodokumentation av de två utställningarna.

Text by the curators and the art critic Sara Arvidsson , together with photo documentation of the two exhibitions.

Katalog (SWE)
Catalogue (ENG)

~~~~~

UTSTÄLLNINGARNA

80/20 or FAMILIAR GROUNDS
Lavinia Jannesson
18 september – 5 november

Rå linneduk täcks med tjocka lager av färg. Ytan poleras och täcks sedermera av semitransparenta lager av grafitpulver, ett medium vars materiella egenskaper registrerar själva ytans varje avvikelse och ojämnhet. Processen är en av att begrava och avtäcka på en och samma gång.

Utställningen är sprungen ur intresset för undersökningsmetoder inom restaurering och målerikonservering, närmare bestämt CSM-metoden (cross section microscopy). En metod som ger oss information om konstverkets historia och om konstnärens praktik genom att analysera mikroskopiska fragment från dukens yta. 

Bilder av fragment producerade under denna analysprocess ser ut som geologiska strata – lager eller skikt av jord, grus och sediment som skänker kunskap om geologiska skeenden. Bilderna kan också likna mystiska landskap.

Boy konsthall, Göteborgsvägen 21, Bollebygd

Lavinia Jannesson. Foto: AnnaCarin Isaksson
Green – Lavinia Jannesson.
Utställningsvy. Green och White pink av Lavinia Jannesson
Purple av Lavinia Jannesson
Blue av Lavinia Jannesson

Läs mer:
Lavinia Jannesson


MANIFESTO FOR CLAY
Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya
18 september – 5 november

Jord
Vatten
Lera
Hud
Kropp
Arbete
Hem
Motstånd

Vem formar leran? Naturen eller krukmakarens hand?
Vår värld är i ett ständigt pågående flöde av på nytt-skapande och omvälvning, men på något sätt är leran en av få historiska konstanter under århundraden och över landmassor. Det är ett medium för både poesi och politik. Vilken roll spelar leran i denna tid av ständig förändring? Har leran en framtid, eller är den rent av futuristisk?

Manifesto for Clay är ett undersökande samarbete mellan konstnärerna Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya. Samtalen mellan denna duo har resulterat i en platsspecifik utställning på platsen där det gamla tegelbruket i Bollebygd låg en gång i tiden.

Tegelbruksvägen 1, Bollebygd

Från vänster, Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
Utställningsvy, Manifesto for Clay. Foto: AnnaCarin Isaksson
Changing Landscape – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
Changing Landscape – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
Remembering those who could not fly away – Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
Remembering those who could not fly away – Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
You got me, I got you – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
You got me, I got you – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
Utställningsvy, Manifesto for Clay. Foto: AnnaCarin Isaksson
Förgrunden: Appelations – Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya. Bakgrunden: Makku, Lenin and the Sidhu KanhuDahar – Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
Makku, Lenin and the Sidhu KanhuDahar – Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
Makku, Lenin and the Sidhu KanhuDahar – Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
My Body Is My Home – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
My Body Is My Home – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
Utställningsvy – Manifesto for Clay. Foto: AnnaCarin Isaksson

Julia Schuster
Arijit Bhattacharyya


▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

SEPTEMBER 18 – NOVEMBER 5
Thursday – Friday 15.00-18.00
Saturday 11.00-15.00

~~~~~

THE EXHIBITIONS

80/20 or Familiar Grounds
SEPTEMBER 18TH – NOVEMBER 5TH

Raw linen canvas is covered with thick layers of paint. The surface is polished and then covered by semi transparent layers of graphite powder, a medium whose material properties register every deviation and unevenness of the surface itself. The process is one of burying and uncovering at the same time.

The exhibition has sprung from the interest in examination methods in restoration and painting conservation, more specifically the CSM method (cross section microscopy). A method aiming to retrieve information about a work’s history and the artist’s practice by analysing microscipic fragments from the painting’s surface.

Imagary of fragments produced during this process look like geological strata – layers of soil, gravel and sediment that provide us with knowledge of geological events. The images can also resemble mysterious landscapes.Boy konsthall, Göteborgsvägen 21, Bollebygd

~

Manifesto for Clay
SEPTEMBER 18TH – NOVEMBER 5TH

Soil
Water
Clay
Skin
Body
Labour
Home
Resistance

Who authored the clay? Nature or the potter’s hand?
Our world is in a self-negotiating flux and somehow clay remains one of the few historical constants throughout centuries and beyond landmasses. It is a medium of both poetry and politics. What role does clay play in this environment of constant change? Does the clay have a future or is it futuristic?

Manifesto for Clay is an investigative artistic collaboration between 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗮 𝗦𝗰𝗵𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 and 𝗔𝗿𝗶𝗷𝗶𝘁 𝗕𝗵𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝘆𝘆𝗮. The dialogues between the artistic duo will result in a site-specific embodiment at Bollebygd’s former brick factory.

Tegelbruksvägen 1, Bollebygd

~~~~~

COVID
Make sure to keep distance to other people, and to stay at home if you are not feeling well. Our staff will ask you to wait outside the venue or to come back later, if so is needed.

ACCESSIBILITY
Boy konsthall is located at ground floor, without doorsteps. Big toilet is avaliable. The venue at Tegelbruksvägen is located one floor up, without elevator. Parts of the exhibition is located two floors up.

For questions, contact us at boykonsthall@teaternu.se