GIBCA Extended

September – oktober
GIBCA Extended:
Lavinia Jannesson
Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya


Vi deltar i Göteborgs Internationella Konstbiennals satellitprogram GIBCA Extended för tredje året i rad. Den här gången skalar vi upp vårt program och kör två parallella utställningar i Bollebygd. För varför inte?

Lavinia Jannesson bor och är verksam i Stockholm.I sitt arbete undersöker hon dokumenterad historia genom konstnärlig research. Med ett intresse för människans storartade förmåga att se mönster, och för synkronicitet som fenomen, blottlägger hon dolda relationer mellan skilda discipliner. Likt en detektiv följer hon spår, observerar tecken och drar slutsatser. På senaste tiden har hon återvänt till sina ursprungliga medium, teckning och måleri, och hon har skvallrat lite om att det kan bli att hon visar en del större målningar hos oss. Lavinia kommer visa verk i konsthallen.

Tillsammans med konstnärerna Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya kommer vi djupdyka ner kring det gamla tegelbruket i Bollebygd, Forssa tegelbruk. Under våren och sommaren kommer ett researcharbete äga rum. Vad det sedan kommer att bli vet vi inte ännu, men det kommer röra sig kring lera, arbete, politik och bortglömda berättelser. Verken kommer visas på olika platser i Bollebygd.

Julia känner ni ju sedan tidigare – hon visade nyligen utställningen Andas in. Andas ute. hos oss. Julia är från Wien men är nu bosatt och verksam i Bollebygd. Hon är en tvärvetenskaplig konstnär vars primära medium är keramik, tätt följt av skriftligt och performativt arbete.

Arijit är konstnär och curator. Född  i Västbangalen, Indien, men lever och är verksam i Weimar, Tyskland. I sitt arbete hanterar han frågor om identitet, makt och historia och hur dessa manifesterar sig i sociala sammanhang.  Som curator intresserar han sig för konstnärliga förhandlingsprocesser och social agitation.

Om du har information om tegelbruket som du tror kan vara bra för oss att veta om, kontakta oss gärna!

Kika in konstnärerna:
Lavinia Jannesson
Julia Schuster
Arijit Bhattacharyya
Överst: Lavinia Jannesson. Foto: Lina Millberg
Mitten: Julia Schuster. Foto: AnnCarin Isaksson.
Arijit Bhattacharyya. Foto: Adhika Ferdinand.
Nederst: Bild över Forssa tegelbruk, okänt årtal. Fotograf okänd.