GIBCA Extended 2019 Ida Brockmann

GIBCA Extended 2019

Ida Brockmann – Broken links and external hard drives
14/9 – 19/10- 2019

Ida förhåller sig till föremål i sin vardagsomgivning, ofta de saker hon har rätt framför sig. En hårborste, en telefon, tandkräm, pengar, en sten på stranden. I det som annars uppfattas som alldagligt ser hon lager av information om kultur, historia, makt, värde och och andra strukturer inbyggda i samhället. Hon undersöker hur vår relation till objekt avgör hur vi uppfattar verkligheten. Genom att förändra objekten och ingripa i vår förståelse av dem utmanar hon hur vi betraktar dess objekt.

I utställningen fokuserade Brockmann på livet i en högst digital värld. Hon tittar på uppfattningar av det digitala, både som något abstrakt och som något konkret, och undersöker hur dessa påverkar vår varseblivning.

I samband med utställningen arrangerades en bussresa tillsammans med Art Center Sjuhärad.

Foto: Alicia Wennstig

Göteborg International Biennal for Contemporary Art (GIBCA) är ett projekt för samtidskonst som äger rum vartannat år i Göteborg, Sverige. GIBCA Extended är ett satelitprogram som samlar utövare inom samtidskonst från hela Västsverige.