Gibca Extended 2017

Dialoger
7/10 – 15/10 2017

Utställningen Dialoger var en del av GIBCA Extended 2017, satellitprogrammet för Göteborgs Internationella Konstbiennal. Temat för biennalen var – det sekulära samhällets roll idag.

I utställningen tog vi avstamp från Göteborg internationella konstbiennals tematik, men med speciellt fokus på hur samexistens praktiseras. Hur motsägande idéer och begär kan, och tillåts, leva sida vid sida inom en individ och en grupp. På en plats som Bollebygd, ett mindre samhälle, vad får komma fram i ljuset och vad hålls tillbaka? Vilka samtal förs här, och vad blir aldrig sagt?

Genom dialoger, intervjuer, närstudier och tillbakablickar tog utställningen grepp om Bollebygds själsliga och meningsskapande byggstenar.

Medverkande konstnärer: Lotta Grimborg (SE), Karou Calamy (NO/IRN), Kristin Ylikiiskilä Broberg (SE), Sara Östebro (SE), Maja Östebro (SE) och Dennis Delwér (SE).

Där vi bor bra och lever länge – Lotta Grimborg