Fadhel Mourali

English below

Fadhel Mourali – Att Vara och Att Vilja Bli: To Be and To Become
23 april – 28 maj

VERNISSAGE 23 april 12.00-14.00

Fadhel Mourali är inbjuden till Boy konsthall för att färdigställa och presentera sitt arbete Att Vara och Att Vilja Bli: To Be and To Become. Arbetet utgår från Sjuhärads hantverkshistoria och Hedaredskorgen som samhällsbärande objekt, ett arbete som också är en personlig resa, då Mouralis gammelmorfar var känd som “den sista korgmakaren från Risa”.  

Mourali har tolkat den unika materialprocessen som finns i Hedared. Genom omfattande research, som rört sig mellan teori och praktik, har essentiella element av hantverket och dess historia identifierats, och sedan tolkats genom jacquard-vävning och 3-D printning. En publikation av forskningsprocessen har producerats som ett komplement till Mouralis vävda alster, där ambitionen är att synliggöra sambanden mellan kulturhistoria, hållbarhet, samtida design, identitet och det universella språk som är slöjden.

Fadhel Mourali är nyexaminerad textildesigner vid Central Saint Martins i London, men född och uppvuxen i Borås. Med rötter i både Sverige och Tunisien, fascineras Fadhel av identitet och att hitta den där speciella platsen av längtan i sitt arbete. Han arbetar mellan teori och praktik, för att utforska sambanden mellan kulturhistoria och samtid, i hopp om att nå kärnan av ett ämne, att fullt ut förstå ett material, föremål eller berättelse.


VERNISSAGE: 23 april 12.00-14.00

Panelsamtal på Textilmuseet i Borås: Onsdag 4 maj 18.00

Öppettider 23 april – 28 maj
Torsdag 15.00-18.00
Fredag 15.00-18.00
Lördag 11.00-14.00


ATT VARA OCH ATT VILJA BLI:
Identitet i slöjd, design och konsthantverk – inom och utanför Sjuhärad

Fadhel Mourali leder ett samtal om Sjuhärads hantverkshistoria och hur den formats av kroppar, minnen och möten. Tillsammans med inbjudna gäster får vi att ta del av en gemensam väv av erfarenheter, arv, identitet, kulturhistoria, framtidsdrömmar och textil- och slöjdpraktiker.

”En skapandeprocess existerar i relation till sin omvärld, och färgas av utövarens identitet och verklighet. Jag ser designerns roll som att vara den som för samman kontexter och väver ihop perspektiv för att skapa något nytt. Det är utifrån det som samtalet tar sin början, om hur viktigt det är att bygga vidare på det som redan finns, och fortsätta forma det, för ett levande kulturarv.“ Fadhel Mourali

Medverkande: 

Fadhel Mourali
Textildesigner baserad vid Cockpit Arts i London. Alumn från Central Saint Martins. Uppväxt i Borås.
Sara Degerfält
Hemslöjdskonsulent i Västra Götaland. Utbildad i handvävning vid Sätergläntan. 
Linnéa M. F. Larsson
Konstnär. Driver projektet Drömfabriken – The other weaving mill med utgångspunkt från Uddebo. 

Onsdag 4 maj, 18.00-19.30
Textilmuseet, Borås

Se samtalet här.
Filmproduktion: MEBIA, Tobias Minin


ENG

Fadhel Mourali – Att Vara och Att Vilja Bli: To Be and To Become
April 23 – May 28

OPENING April 23 12.00-14.00

Fadhel Mourali is invited to Boy konsthall to present his work Att Vara och Att Vilja Bli: To Be and To Become. The work is based on the history of crafts in the Sjuhärad region and more specifically the “Hedared basket” as a community-bearing object. This work is also a personal journey, as Mourali’s great-grandfather was known as ”the last basket maker from Risa”.

Mourali has interpreted the unique material process found in Hedared. Through extensive research, moving between theory and practice, essential elements of the craft and its history have been identified, and then been interpreted through jacquard weaving and 3-D printing. A publication of the research process has been produced as a complement to Mourali’s woven works, where the ambition is to make visible the connections between cultural history, sustainability, contemporary design, identity and the universal language that is crafts.

Fadhel Mourali is a newly graduated textile designer from Central Saint Martins in London, but was born and raised in Borås. With roots in both Sweden and Tunisia, Fadhel is fascinated by identity and of finding that special place of longing in his work. He works between theory and practice, to explore the connections between cultural history and the present, in the hope of reaching the core of a subject, to fully understand a material, object or story.

In connection to the exhibition, a talk is held at Textilmuseet in Borås. The talk will be held in swedish.


Fadhel Mourali, med curatorerna Maja Östebro och Sara Östebro på Boy Kontshall i Bollebygd. Foto: AnnaCarin Isaksson